6 April 2012

Nama-Nama Al-Quran


Al-Quran adalah Kalam Allah SWt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibrail untuk dijadikan sebagai pedoman serta panduan kepada umat manusia.

Al-Quran yang menjadi panduan kepada Umat Islam mempunyai nama-nama lain yang mempamerkan keajaiban serta keunikan Al-Quran itu sendiri. 

Nama-Nama lain bagi Al-Quran ialah:-
1. Al-Kitab
-Kitab

2. Al-Hudaa
-Petunjuk

3. Al-Furqan
-Pembeda

4. Ar-Rahmah
-Rahmat

5. An-Nuur
-Cahaya

6. Ar-Ruuh
-Roh

7. Asy-Syifaa'
-Penawar

8. Al-Haq
-Kebenaran

9. Al-Bayaan
-Keterangan

10. Al-Mau'izah
-Pengajaran

11. Adz-Dzikir
-Pemberi Peringatan

12. Al-Busyraa
-Berita Gembira

Tiada ulasan: